Vermalen in een vechtscheiding – NRC

TV-recensie: Het aangrijpende ‘Verstoten vaders’ toont dat in een conflictueuze scheiding de man „met 2-0 achter staat”. ‘Van alle onbekende vragen is de…
— Read on www.nrc.nl/nieuws/2020/03/24/vermalen-in-hun-vechtscheidingen-a3994683